nci-studio

Работа с професионалните софтуери и програмни продукти за управление на рейтинги и медийни участия.

Инженери-специалисти по софтуерно програмирание. Управление на процеси в областта на глобалната нет-мрежа чрез съвременни иновационни технологии в синхрон с икономическите пазари.

Сертификати и специализации в направленията на икономиката, програмирането, реклама, маркетинг и ПР.

Работа с: PHP, MySQL, ASP .NET, Perl, Python, Ruby, C++, Assembler, JavaScript, JQuery, CMS /Joomla, Drupal, Smarty, Mambo/, Wordpress, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver, SPSS, MCAD, PDM, ANSYS, ERP, QAD, GRAFICALC

Глобално обследяване на макроикономическите процеси.

Експертни aнализи и статистически данни за развитие и сегментация на пазара.